Oficiálne bude server pozastavený dňa 6.6.2015 !!! Trvanie približne 3 dni.

Pravidlá

                           Pravidlá                            Trest 
Je povinné mať nainštalovaný ModelPack ! KICK
Je zakázané používať cheaty ,rôzne módy ! PERMA BAN
Je zakázané vulgárne sa vyjadrovať AT a hráčom ! VAR/ KICK
Je zakázané zabíjať v no kill zónach (NKZ) ! BAN (1-10 hod.)
Je zakázaný spawn kill ! KICK
Je zakázané používať minigun ! KICK
Je zakázané ničiť a rušiť eventy (súťaže) ! BAN (5 - 50 hod.)
Je zakázané žebranie o admin level ! KICK
Je zakázané nahrávanie hodín ! (AFK=15min) VAR/ KICK
Je zakázané robiť reklamu na iný server ! PERMA BAN
Je zakázaný spam (3x a viac) ! VAR/ KICK