Pravidlá pre AT

Pravidlá
ADMINI MAJÚ PRÍSNE ZAKÁZANÉ ČÍTAŤ PM SPRÁVY !! 
Je zakázané radiť a starať sa do iného člena z AT !
(Každý člen má svoj rozum a za svoj skutok je sám zodpovedný!)
Majiteľ a Spolumajiteľ môžu ako jediný z AT posudzovať činy iných členov.
Je zakázané portovať sa k iným hráčom (goto /get) bez príčiny !
Je zakázané dávať hráčom peniaze ,viac ako 3 000 000$ cez GM !
Je zakázané dávať Minigun iným hráčom !
Je zakázané meniť hp iným hráčom na 0 !
Je zakázané dávať viac ako 5 áut cez UCAR ! 
Člen AT má zodpovednosť za hráčov ,ktorých si zavolal na server !
Členovia AT majú za povinnosť sa starať a pomáhať novým hráčom ,tak isto aj hráčom ,ktorý sú na servery dlhšie !

 
Ak niektorý z členov poruší niektoré z pravidiel ,bude jeho hodnosť znížená ,popr. mu bude udelený BAN.