Nežiadajte o Admin level ,ak nespĺňate všetky podmienky !!
- Znalosť slovenského a českého jazyka !
- Minimálny vek 15 rokov !
- Minimálny počet nahratých hodín -20 !
- Sluš a primerané správanie voči hráčom aj členom AT !
- Byť nápomocný hráčom !
- Vytvárať eventy alebo iný druh zábavy na servery !
- Znalosť všetkých príkazov potrebných pre level Eventer !
 
Momentálne neprebieha nábor do AT !! Neposielajte žiadosti o admin level ! Ďakujeme :)