Zmena členov v AT

Bol prijatý Hráč Kodik ,na funkciu Eventer ,z ktorej bol pred nedávnom odvolaný z dôvodu Neaktivity. Jeho odvolanie bolo prehodnotené a bol prijatý späť .