Zmena členov v AT

Hráč Smuci bol znížený z funkcie Helper na funkciu VIP hráč,z dôvodu neaktivity !

Zároveň bol hráč En3rgYCZ povýšený z funkcie Eventer na funkciu Helper . Prajeme veľa úspechov :)