Zmena členov v AT

Dnes bol členovi Morovenovi znížený level z Helpera na VIP z dôvodu neustáleho otravovania iného člena AT a jeho drsného slovníku.

Zároveň bol prijatý nový člen Balrogog ,ktorému bol udelený level (na skúšobnú dobu) Eventer od Spolumajiteľa [PARAMORE]palis-a .