Pridaný nový príkaz /tune

Na náš server bol pridaný nový príkaz ,ktorý poslúži na rýchle vytuningovanie vášho auta ! :)

/TUNE