Nový príkaz /plate !

Na servery funguje nový príkaz /plate ,ktorý slúži na zmenu SPZ na aute. 

Jednoducho napíšete /plate (nápis na značke) . [Max. počet písmen je 15.]