Nový člen v AT

Hráč Jack_Brandley bol prijatý do Admin Teamu na funkciu Eventer. Prajeme veľa šťastia :)