Vyhodený z AT

27.8.2014 bol do AT prijatý hráč Tomo ,ktorý bol v skúšobnej dobe a bol vyhodený z AT za neustále žebranie o Admin level a vulgárne sa vyjadroval k inému členovi AT.